Selecteer een pagina

Tarieven

Hieronder vindt u de voor 2024 geldende tarieven.

TARIEVEN per 1 januari 2024  | Alle bedragen in Euro’s

 

RECHT OP EEN PARTICULIER (URNEN-)GRAF

De begraafplaats is bestemd voor leden van de Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” te Austerlitz en voor inwoners van Austerlitz. Voor hen geldt een basistarief. 

Anderen kunnen er onder voorwaarden en tegen aangepaste tarieven begraven worden:

  • Voor ex-inwoners en hun gezinsleden van het dorp wordt het basistarief verhoogd met een toeslag.
  • Andere belangstellenden die niet onder bovenstaande situaties vallen, kunnen mogelijk toestemming krijgen. Er geldt dan een toeslag op het basistarief.

Bij (voor)verkoop van het recht op een particulier graf voor twee personen op een uitgekozen plaats geldt een toeslag. Voor een particulier graf geldt een grafrusttermijn van 10 jaar. Als ten gevolge van een bijzetting minder dan 10 jaar resteert, is verlenging per blok van 10 jaar verplicht.

Tijdelijke grafbedekking  / Vergunning gedenkteken

Het aanbrengen van een tijdelijke grafbedekking is alleen toegestaan na toestemming van de beheerder.

De aanvraag voor de vergunning van een gedenkteken dient te voldoen aan artikel 17 van ons reglement. Aan het verlenen van een vergunning zijn kosten verbonden.

Zie voor alle overige informatie en het geldende reglement : op beheerder@begraafplaats-austerlitz.nl.  

Contact

E-mailadres: beheerder@begraafplaats-austerlitz.nl

Telefoon: +31 (0)6 125 539 87

Adres:  Oude Postweg 80 | 3711 AK | Austerlitz

Zaalverhuur in het nabij gelegen kerkgebouw via:

mevrouw A. Vermeulen, telefoon 0343 491 500

Zakelijke gegevens

KVK-nummer: 90572033

© 2024 Stichting Begraafplaats Austerlitz. | All rights reserved. | Lay out: Pyramid Hosting, Austerlitz, the Netherlands